Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Never Too Lake - tuotemerkin asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Sainija Studio

Y-tunnus: 2976442-6

Voitatinkatu 4

53550 Lappeenranta

contact(at)nevertoolake.fi

www.nevertoolake.fi

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Never Too Lake - asiakaspalvelu

Voitatinkatu 4

53550 Lappeenranta    
contact(at)nevertoolake.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Never Too Lake - verkkokaupan toimesta asiakkaiden tilausten toimittamista, asiakassuhteen hoitamista, hallinnointia, etämyyntiä sekä asiakasyhteydenottoja varten.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavien kategorioiden mukaisia henkilötietoja: nimi, osoitetiedot, (erikseen laskutus ja toimitus), puhelinnumero, sähköpostiosoite.

5 Rekisterin tietolähteet

Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot verkkokaupan kassa- ja rekisteröintisivuilla. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään verkkokaupassa, laskutuksessa, kirjanpidossa sekä sähköpostissa.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Kolmansia osapuolia, joille on välttämätöntä luovuttaa tietoja tilausten käsittelyn vuoksi, on Posti, maksupalveluiden tarjoaja Klarna sekä verkkokauppajärjestelmä Mycashflow.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä voi olla pääsy rekisterin sisältämiin henkilötietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä. 

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

Lahjakortti